Top
หลังคา OKD
www.okdroof.com
หลังคานวัตกรรมใหม่จากธรรมชาติ (Super Polyester Straw fiber)
หลังคา OKD เป็นหลังคานวัตกรรมใหม่ล่าสุด ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาอีกขั้น หนึ่งซึ่งมีคุณภาพเหนือกว่า คำว่า PVC เพื่อชดเชยด้านคุณภาพหลังคา PVC Metal sheet กระเบื้องเซรามิค และหลังคาประเภทอื่นๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหา เรื่องความร้อน เสียง ความคงทน ความแข็งแรงได้จริง ปัญหาน้ำรั่วซึมได้ง่าย หรือมลภาวะทางด้านสารเคมีระเหยที่ได้จากหลังคาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม
“ หลังคา OKD
จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ”
หลังคา OKD เป็นนวัตกรรมหลังคาที่ได้จากธรรมชาติ ( STRAW FIBER )
ผสานกับเทคโนโลยีทางวิศวกรรมโพลีเมอร์ ผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัว จึงทำให้หลังคานวัตกรรมใหม่นี้ เป็นหลังคาที่มีคุณภาพสูงกว่าหลังคาทั่วไป ในหลายๆ ด้านด้วยกัน หลังคา OKD เงียบจริง เย็นจริง เบาจริง สีสวยทนจริง และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 30 ปี ขณะนี้หลังคา OKD กำลังเป็นที่นิยม อย่างแพร่หลายแล้วในเมืองไทย ถ้าต้องการหลังคาคุณภาพสูง ใช้แล้วตอบสนอง ความต้องการ ผู้บริโภคได้จริง ต้องหลังคานวัตกรรมใหม่ OKD เท่านั้น
หลังคา OKD www.okdroof.com
STRAW FIBER SUPER POLYESTER ROOFTILE