ผลงานของเรา
OKD Box ใช้แผ่นหลังคา OKD รุ่น V-Twin เป็นได้ทั้งผนังและหลังคา